VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Artikel 20, § 2: Urgentiegeneeskunde

INTERPRETATIEREGEL 01 (opgeheven vanaf 01.07.2014 - BS 29.09.2014)

VRAAG

Artikel 20, § 2, C, 5, bepaalt de verwante verstrekkingen uit artikel 20 voor de geneesheerspecialist in de urgentiegeneeskunde. Mogen deze verstrekkingen ook aangerekend worden door de geneesheer-specialist houder van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde ?

ANTWOORD

Ja, deze verstrekkingen mogen ook door de geneesheer-specialist houder van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde worden aangerekend.urgence.