VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
05.02.2024 16:42 Leeftijd: 107 days
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 977: KB tot wijziging nomenclatuur wervelkolompathologieën

verstuurd naar de leden van de beroepsverenigingen chirurgie, neurochirurgie en orthopedie, op 31.01.2024


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen tot invoeging van een overgangsbepaling in het koninklijk besluit van 17 juni 2022 tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, betreffende de wervelkolompathologieën.

In het koninklijk besluit van 17 juni 2022 hierboven vermeld wordt een artikel 5/1 ingevoegd, luidende:

"Art. 5/1. OvergangsbepalingDe verstrekkingen van artikel 14, n), van de nomenclatuur zijn toegankelijk voor de artsen-specialisten in de heelkunde, indien deze vóór 15 juli 2022 meer dan 75% van een voltijdse activiteit in de wervelkolomchirurgie hebben uitgeoefend en deel uitmaken van het multidisciplinair zorgteam voor de behandeling van wervelkolompathologie."

Klik hier om het KB te lezen

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2022.

Met vriendelijke groet, 

VBS