VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
02.11.2023 08:19 Leeftijd: 209 days
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 973: nieuwe verstrekkingen chronische pijnbehandeling

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in anesthesie en reanimatie (BSAR) op 02.11.2023


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in artikel 12, § 1, e), van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

Na de verstrekking 202775-202786 worden de volgende verstrekkingen en toepassingsregels ingevoegd:

"202112-202123
* Radiofrequente behandeling van de nervus genicularis via percutane weg......K 110
202134-202145
* Radiofrequente behandeling van de nervus suprascapularis via percutane weg......K 110
De verstrekkingen 202112-202123 en 202134-202145 kunnen alleen worden aangerekend voor de volgende indicaties:
- osteoarthritis van de knie of de schouder;
- persistente postoperatieve pijn (PPSP) na knie- of schouderoperatie.
De verstrekkingen 202112-202123 en 202134-202145 kunnen slechts één keer per behandeld gewricht per kalenderjaar aangerekend worden.
De verstrekkingen 202112-202123 en 202134-202145 mogen enkel aangerekend worden, als het medisch dossier de bewijzen bevat dat de volgende conservatieve behandelingen geprobeerd zijn gedurende minstens 6 maanden zonder klinische beterschap: kinesitherapie of fysiotherapeutische revalidatie, pijnstillers, gewrichtsinfiltratie met steroïden.
In het verplichte register voor chronische pijnbehandeling, zoals vereist door § 4, c), van dit artikel, worden de WOMAC-score (Western Ontario and MacMaster Universities Osteoarthritis Index) voor de verstrekking 202112-202123 en de OSS-score (Oxford Shoulder Score) voor de verstrekking 202134-202145 geregistreerd.
De tijdens de procedure gebruikte medische beeldvorming is inbegrepen in het honorarium van de verstrekkingen 202112-202123 en 202134-202145.
Tussen de aanrekening van de verstrekkingen 202112-202123 of 202134-202145 en de aanrekening van de verstrekking 202694-202705 dient een attesteringsinterval te bestaan van 12 maanden, indien deze voor dezelfde indicatie en hetzelfde gewricht aangewend worden.
De verstrekkingen 202112-202123 en 202134-202145 zijn niet cumuleerbaar met een raadpleging.".


Deze wijzigingen treden in werking op 1 december 2023.

Klik hier om dit koninklijk besluit te lezen

Tevens verscheen in het Belgisch Staatsblad de opheffing van interpretatieregel 14 voor Anesthesiologie met ingang van 1 november 2021. Klik hier om deze interpretatieregel te raadplegen (PDF).

Met vriendelijke groet,

VBS