VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
03.07.2023 16:09 Leeftijd: 345 days
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 967: nomenclatuurwijzigingen PET-onderzoeken

verstuurd naar de leden van de beroepsvereniging nucleaire geneeskunde op 03.07.2023


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in artikel 18 §2, B, d) quater (PET-onderzoeken) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

Klik hier om dit koninklijk besluit te lezen

Wij hebben de wijzigingen, die in werking treden op 1 augustus 2023, ten opzichte van de huidige tekst m.b.t. de PET-onderzoeken nucleaire geneeskunde zichtbaar gemaakt in een apart document. 

Klik hier om de tekst van art. 18 §2, B, d) quater met de zichtbare wijzigingen te raadplegen 

Een belangrijke wijziging is de mogelijkheid om eenzelfde verstrekking voor dezelfde indicatie na één maand te herhalen tegenover momenteel slechts tweemaal per periode van 12 maanden.

Met vriendelijke groet,

VBS