VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
23.03.2022 11:20 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 922: Stelara Crohn bio-naïeve patiënten

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging voor Maag-Darmartsen op 21.03.2022


Geachte Dokter,

Vanaf 1 april 2022 wordt de cohorte van § 8880000 voor bio-naïeve rechthebbenden, zijnde rechthebbenden die nog geen behandeling met een biologisch geneesmiddel ondergingen, gesloten. Deze paragraaf betreft de behandeling van ernstige vormen van de ziekte van Crohn met de farmaceutische specialiteit Stelara 90 mg 1 voorgevulde spuit. Hierdoor komen nieuwe bio-naïeve patiënten niet meer in aanmerking voor een terugbetaling met Stelara 90 mg.

Vanaf 1 april 2022 is een vergoeding voor Stelara 90 mg in de behandeling van de ziekte van Crohn enkel nog mogelijk voor rechthebbenden die een ernstige opstoot van de ziekte van Crohn vertonen en die minimaal drie maanden behandeld werden met een TNF∝-antagonist of die een vastgestelde en gedocumenteerde intolerantie of een reële contra-indicatie aan TNF∝-antagonisten vertonen. Hiertoe wordt een nieuwe paragraaf ingesteld, met name § 11270000.

Rechthebbenden die vóór 1 april 2022 reeds vergoeding kregen voor de behandeling van de ziekte van Crohn met Stelara 90 mg 1 voorgevulde spuit onder § 8880000 blijven recht hebben op vergoeding. Na 1 april 2022 kan enkel nog een verlenging voor § 8880000 worden aangevraagd maar geen eerste aanvraag meer.
Echter, de inductiebehandeling (infusie op week 0, 1 injectie op week 8 en 1 injectie op week 16 ) is ten laste van de vergunningshouder. Daarna volgt, vanaf week 24, een vergoedbare onderhoudsfase van 1 injectie om de 8 weken.

Voor bio-naïeve patiënten die momenteel de inductiebehandeling krijgen of voor wie u deze zou opstarten vóór 1 april 2022 is het dan ook belangrijk een eerste aanvraag voor § 8880000  in te dienen ten laatste op 31 maart 2022. Dit om ervoor te zorgen dat uw patiënt de inductiebehandeling kan verderzetten met vergoedbare verpakkingen van Stelara 90 mg 1 voorgevulde spuit.