VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
23.04.2018 10:22 Leeftijd: 6 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 685: bijkomend honorarium verlossingen 's nachts, tijdens weekend of op feestdagen

verstuurd naar de leden van de Beroepsvereniging van de Belgische Verloskundigen en Gynaecologen en van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Anesthesie en reanimatie, op 23.04.2018


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in de nomenclatuur van de verlossingen.
Meer bepaald wordt een bijkomend honorarium ingevoerd voor verlossingen wanneer deze ’s nachts, tijdens het weekend of op een feestdag worden verricht, en dit zowel door artsen-specialisten in de verloskunde als door andere verstrekkers (K 56).

Ook voor de epidurale anesthesie die bij de verlossingen op de genoemde tijdsstippen wordt toegediend wordt een bijkomend honorarium voorzien (K 27).
 
De aanrekening van deze bijkomende honoraria treedt in werking op 1 juni 2018.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS

Bijlage:

KB van 25.03.2018 tot wijziging van de artikelen 9, b) en c), 12 § 1, b), 26, §§ 1 en 4, van de nomenclatuur