VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Tarieven

De via onderstaande tabel raadpleegbare documenten zijn afkomstig van het RIZIV. De informatie in de documenten is eigendom van het RIZIV en mag niet zonder toelating verspreid worden. Het VBS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke fouten of weglatingen.

 

Bevat de tariefwijzigingen geldig vanaf 1 juin 2024

GeldigVorigsindsvanaf
POST-COVID-19 VERSTREKKINGEN01/01/2401/02/24
RAADPLEGINGEN01/04/2401/06/24
TOEZICHT01/02/2301/01/24
REISKOSTEN01/01/2301/01/24
GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN
A. GEWONE GENEESKUNDIGE HULP
  - TECHNISCHE VERSTREKKINGEN(art. 3)01/01/2401/06/24
  - TANDVERZORGING (art. 5)01/01/2401/04/24
B. VERLOSSINGEN DOOR EEN ARTS (art. 9)01/01/2401/06/24
C. ALGEMENE SPECIALE VERSTREKKINGEN (art. 11)01/01/2401/06/24
D. ANESTHESIOLOGIE (art. 12)01/01/2401/06/24
E. REANIMATIE (art. 13)01/01/2401/06/24
F. HEELKUNDIGE VERSTREKKINGEN (art. 14)
  a. Algemene heelkunde01/07/2301/01/24
  b. Neurochirurgie01/07/2301/01/24
  c. Plastische heelkunde01/07/2301/01/24
  d. Heelkunde op het abdomen01/07/2301/01/24
  e. Heelkunde op de thorax01/07/23 01/01/24
  f. Bloedvatenheelkunde01/07/2301/01/24
  g. Gynaecologie-verloskunde01/01/2401/04/24
  h. Oftalmologie01/01/2401/04/24
  i. Oto-rhino-laryngologie01/01/2401/04/24
  j. Urologie 01/01/2401/04/24
  k. Orthopedie01/01/2401/05/24
  l. Stomatologie01/01/2401/05/24
  m. Heelkunde (d.) : transplantaties01/01/2401/05/24
  n. Heelkundige verstrekkingen uitgevoerd bij pasgeborene en zuigelingen, jonger dan 6 maanden01/07/2301/01/24
G. AANWEZIGHEID BIJ HEELKUNDIGE BEWERKING (art. 16)
H. OPERATIEVE HULP (art. 16)01/01/2401/05/24
I. RADIOTHERAPIE en RADIUMTHERAPIE (art. 18)01/01/2401/05/24
J. INWENDIGE GENEESKUNDE (art. 20)
  a. Inwendige geneeskunde01/01/2401/05/24
  b. Pneumologie01/01/2401/05/24
  c. Gastro-enterologie01/01/2401/05/24
  d. Kindergeneeskunde01/01/2401/05/24
  e. Cardiologie01/01/2401/05/24
  f. Neuropsychiatrie01/01/2401/05/24
  g. Reumatologie  01/01/2401/05/24
K. DERMATOLOGIE (art. 21)01/01/2401/05/24
L. PATHOLOGISCHE ANATOMIE (art. 32)01/01/2401/05/24
M. BIJKOMEND HONORARIUM VOOR DE 'S NACHTS, TIJDENS HET
WEEKEND OF OP EEN FEESTDAG VERRICHTE DRINGENDE TECHNISCHE VERSTREKKING. (art. 26)
01/01/2301/01/24
N. GENETISCHE ONDERZOEKEN (art. 33)01/08/2301/01/24
O. PERCUTANE INTERVENTIONELE VERSTREKKINGEN ONDER MEDISCHE VORMINGSCONTROLE. (art. 34)01/08/2301/01/24
MEDISCHE BEELDVORMING
- Artikel 17 :  radiologie 01/10/2301/01/24
- Artikel 17 bis :  echografie 01/10/2301/01/24
- Artikel 17 ter :  radiologie (niet-radiologen)01/10/2301/01/24
- Artikel 17 quater :  echografie (niet-radiologen)01/10/2301/01/24
FYSIOTHERAPIE
- Fysiotherapie (art. 22)01/01/2301/01/24
- Cumulatie van kinesitherapeutische- en fysiotherapeutische verstrekkingen
KLINISCHE BIOLOGIE
- KLINISCHE BIOLOGIE01/01/2401/05/24
IMPLANTATEN
- Artikel 2801/10/12
- Artikel 35 en 35bis01/07/14
REVALIDATIE
- REVALIDATIE01/12/2301/01/24
ORTHOPEDIE
- Artikel 2901/01/2401/05/24
FORFAITS
- Forfaits01/01/2301/01/24