VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Het VBS-GBS heeft in overleg met de federale overheid het initiatief genomen om, in samenspraak met de betrokken beroepsverenigingen, per specialisme een referentiekader ter beschikking te stellen inzake de noodzaak en dringendheid van zorg. Dit referentiekader is een dynamisch gegeven en zal stelselmatig worden bijgewerkt. Het referentiekader wordt  door het uitgebreid Bureau van de Hoge Raad  gevalideerd en vervolgens gepubliceerd op deze website.

Lijst van urgentiegraden per specialisme

Wanneer U de informatieve lijst wil raadplegen in uw specialisme kan u inloggen op onderstaande tabellen.
De eerste drie vakken betreffen in afnemende volgorde de graad van dringendheid van bepaalde te diagnosticeren of te behandelen aandoeningen.
De volgende vakken A en B duiden de prioriteit van planbare ingrepen.
Het spreekt vanzelf dat ook de beschikbaarheid van de gezondheidsvoorzieningen moeten worden nagegaan en de veiligheid van werken voor patiënt en gezondheidswerkers moet worden gegarandeerd.
Naast deze indicatieve aanbevelingen blijft elke arts verantwoordelijk voor de specifieke noden van de individuele patiënt.