VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

22108 BRUSSEL

De Iris Sud-ziekenhuizen zijn op zoek naar nieuwe profielen van artsen:
- Diensthoofd NKO (uiterste sollicitatiedatum: 31/3/2023)
- Diensthoofd Gastro-enterologie (uiterste sollicitatiedatum: 30/4/2023)
- Gastro-enteroloog met competenties in echo-endoscopie
- Gastro-enteroloog, oriëntatie cholangiografie
- NKO-arts
- Radioloog met minstens een halftime in neuroradiologie
Andere profielen kunnen bekeken worden op https://www.his-izz.be/nl/werken-als-arts

22107 BONHEIDEN

De dienst Anesthesiologie van het Imeldaziekenhuis zoekt voor de uitbreiding van het team een anesthesioloog voor een activiteit op het operatiekwartier. Beschrijving hier. Kandidaturen aan Voorzitter raad van bestuur – prof. M. Casteels p/a Imeldaziekenhuis – Imeldalaan 9 – 2820 Bonheiden met kopie aan de voorzitter van de medische raad – dr. L. Haenen en dr. G. Schols – diensthoofd anesthesie voor 15-04-2023. Inlichtingen via Medisch directeur – dr. Ph. Rijkers – philip.rijkers(at)imelda.be – 015/50 61 07, Voorzitter medische raad – dr. L. Haenen – luc.haenen(at)imelda.be – 015/50 51 94, Medisch diensthoofd anesthesie – dr. G. Schols – guy.schols(at)imelda.be - 015/50 53 41.

22106 BONHEIDEN

De dienst Anesthesiologie van het Imeldaziekenhuis zoekt een ANESTHESIOLOOG. Je bent erkend specialist in de anesthesiologie in België en houder van de bijzondere beroepstitel intensieve zorg. Voltijds contract van onbepaalde duur. Je werkt op zelfstandige basis in associatief verband met de andere anesthesiologen, met een individuele overeenkomst met Imelda vzw. Kandidaturen aan de voorzitter van de raad van bestuur, prof. M. Casteels, p/a Imeldaziekenhuis – Imeldalaan 9 – 2820 Bonheiden met kopie aan de voorzitter van de medische raad, dr. L. Haenen, en het diensthoofd anesthesie, dr. G. Schols, voor 15.04.2023. Inlichtingen via Medisch directeur, dr. Ph. Rijkers, philip.rijkers(at)imelda.be – 015/50 61 07; voorzitter medische raad, dr. L. Haenen,  luc.haenen(at)imelda.be – 015/50 51 94; medisch diensthoofd anesthesie, dr. G. Schols, guy.schols(at)imelda.be - 015/50 53 41

22105 BRUSSEL

Het UCM Sint-Pieter werft een arts-specialist in de anesthesiologie (beschrijving hier) en een arts-specialist in anesthesiologie-pijnbestrijding (beschrijving hier).

22104 BRUSSEL

De Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) werven een arts internist aan, onder contract van zelfstandige. Beschrijving hier. Onmiddelijke indiensttreding. CV te sturen ter attentie van de arts-campuscoördinator, Dr. Mark Libertalis, mlibertalis(at)his-izz.be en sdm(at)his-izz.be 

22103 BRUSSEL

De Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) werven een arts gespecialiseerd in psychiatrie aan voor de campus Molière Longchamp. Beschrijving hier. Kandidaturen kunnen tot 31 maart 2023 worden ingediend. Info: Dr. Daniel Desmedt, Hoofd Psychiatrie, Marconistraat 142, 1190 Brussel - ddesmedt(at)his-izz.be.

22102 BRUGGE

Op de dienst fysische geneeskunde, reumatologie en revalidatie van het AZ Sint-Lucas Brugge is er een vacature voor een arts-specialist in de FYSISCHE GENEESKUNDE EN REVALIDATIE. Profiel: erkend zijn als arts-specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie; een bijkomend diploma sportgeneeskunde is vereist, alsook de wil om erkenning te bekomen in de locomotorische revalidatie; een bijkomend diploma manuele geneeskunde strekt tot aanbeveling; kennis van locomotorische echografie strekt tot aanbeveling. U werkt voltijds met ingang van 01/10/2023. Solliciteer bij voorkeur via www.stlucas.be/jobs voor 30/12/2022 of stuur zo snel mogelijk uw CV en motivatiebrief t.a.v. Dr. Stefan De Moor, hoofdarts/medisch directeur, AZ Sint-Lucas, Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge. Voor bijkomende info, contacteer Dr. Dominique Slock, FGR, tel. 050 36 50 39, dominique.slock(at)stlucas.be

22101 BRUSSEL

De Iris Ziekenhuizen Zuid werven een Diensthoofd gastro-enterologie aan. Beschrijving hier. Termijn voor de kandidaturen: 31/12/2022 - sdm(at)his-izz.be. Meer info: contacteer Dr. Gert Van Esbroeck, medisch directeur - gvanesbroeck(at)his-izz.be

22100 BRUGGE

Op de dienst pediatrie van het AZ Sint-Lucas Brugge is er een vacature voor een arts-specialist in de PEDIATRIE. Profiel: erkend zijn als arts-specialist met opleiding in de algemene pediatrie; subspecialisatie is een voordeel maar geen noodzakelijke voorwaarde; voldoende kennis en ervaring in de neonatologie is vereist voor de erkende dienst N*. Onmiddellijke indiensttreding.
Schriftelijke kandidatuurstelling met curriculum vitae aan dhr. Frank Lippens, voorzitter Raad van Bestuur, dhr. Niko Dierickx, algemeen directeur, dr. Stefan De Moor, hoofdarts/medisch directeur, dr. Joris Arts, voorzitter Medische Raad, en dr. Annick Van Cauter, diensthoofd pediatrie; AZ Sint-Lucas, Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge.
Bijkomende informatie kan worden verkregen bij dr. Annick Van Cauter, diensthoofd pediatrie op 050 36 52 34

22099 KORTRIJK

Het AZ Groeninge is op zoek naar een voltijdse ANESTHESIST. Bijzondere interesse in de urgentiegeneeskunde strekt tot aanbeveling; in het bezit van het certificaat radioprotectie; deze vacature staat ook open voor ASO’s. Schriftelijke sollicitatie, samen met een volledig curriculum vitae, wordt verwacht tegen 01/01/2023 en dient gericht te worden aan: voorzitter raad van beheer AZ Groeninge, mevrouw Marie-Dominique De Jaegere; algemeen directeur, mevrouw Inge Buyse; medisch directeur, dr. Serge Vanderschueren, Pres. Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk. Voor meer info: dr. Matthias Desmet, medisch diensthoofd centrum anesthesie, tel. 056/63 30 50, matthias.desmet(at)azgroeninge.be Volledige vacature op website AZ Groeninge.

22098 LEUVEN

Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven zoekt een NKO-ARTS met interesse in de algemene NKO-pathologie, deeltijds, in samenwerking met de huidige stafleden.
Indiensttreding is voorzien vanaf 01/2024 of later. Bezorg ons je motivatiebrief met uitgebreid curriculum vitae vóór 31 januari 2023, via één van deze kanalen: https://jobs.hhleuven.be // per post naar prof. W. Sermeus - voorzitter raad van bestuur met kopie aan de voorzitter medische raad, hoofdgeneesheer en de algemeen directeur, Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart, Naamsestraat 105 3000 Leuven // op het mailadres directiesecretariaat(at)hhleuven.be
Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen met dr. Katrien Charlier, diensthoofd NKO, op het nummer 016 20 91 25 of met dr. Peter Reynaert, hoofdgeneesheer, op het nummer 016 20 91 79.

22097 BOOM

Private radiologiepraktijk in Boom zoekt radioloog voor samenwerking en/of mogelijke overname. Contacteer ons via 2800rx(at)gmail.com.