VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Bestuursorgaan 2024

Voorzitter: C. POLITIS

Nederlandstalig ondervoorzitter: M. MERTENS (voorzitter AVS)

Franstalig ondervoorzitter: M. MICHEL (voorzitter AMSFr)

Nederlandstalig adjunct-ondervoorzitter: M. BROSENS (ondervoorzitter AVS)

Franstalig adjunct-ondervoorzitter: R. LEACH (ondervoorzitter AMSFr)

Secretaris-generaal: D. CLAEYS

Nederlandstalig adjunct-secretaris: B. D'HAEN (secretaris AVS)

Franstalig adjunct-secretaris: J. RONDIA (secretaris AMSFr)

Penningmeester: C. POLITIS

Nederlandstalig raadgever: K. VALGAEREN (raadgever AVS)

Franstalig raadgever: K. ENTEZARI (raadgever AMSFr)

Nederlandstalige ledenFranstalige leden
E. SLOCK (anesthesie)G. BEJJANI (anesthesie)
K. COKELAERE (pathologische anatomie)V. RADERMACHER (pathologische anatomie)
A. DEROM (medische biopathologie)A. KORNREICH (medische biopathologie)
M. VROLIX (cardiologie)D. DOLATABADI (cardiologie)
L. DEDRYE (chirurgie)P. MALVAUX (chirurgie)
M. MERTENS (plastische chirurgie)N. CUYLITS (plastische chirurgie)
K. VALGAEREN (gastro-enterologie)C. DE GALOCSY (gastro-enterologie)
K. KEYMOLEN (klinische genetica)D. LEDERER (klinische genetica)
H. BAEYENS (geriatrie)C. DUMONT (geriatrie)
G. VERHULST (gynaecologie)P. EMONTS (gynaecologie)
J. PEN (inwendige geneeskunde)C. LELUBRE (inwendige geneeskunde)
R. VERSCUREN (nucleaire geneeskunde)D. FRANCOIS (nucleaire geneeskunde)
J. DE NEVE (fysische geneeskunde)G. BRANDS (fysische geneeskunde)
J. STROOBANTS (urgentiegeneeskunde)R. LEACH (urgentiegeneeskunde)
B. D'HAEN (neurochirurgie)D. MORELLI (neurochirurgie)
E. VAN BUGGENHOUT (neurologie)D. BOUCQUEY (neurologie)
M. CLAEYS (oogheelkunde)P. BARTOSZEK (oogheelkunde)
F. ROBIJNS (orthopedie)J. RONDIA (orthopedie)
F. INDESTEEGE (NKO)P. LEVIE (NKO)
T. JONCKHEER (kindergeneeskunde)M. MICHEL (kindergeneeskunde)
J. LAMONT (pneumologie)D. BUTENDA (pneumologie)
S. DELTOUR (psychiatrie)C. VAN DAMME (psychiatrie)
M. VANFLETEREN (radiologie)J.-P. JORIS (radiologie)
M. BROSENS (radiotherapie)S. BEN MUSTAPHA (radiotherapie)
P. REMANS (reumatologie) S. DI ROMANA (reumatologie)
C. SPAAS (stomatologie)A. PEIFFER (stomatologie)
F. AMEYE (urologie)K. ENTEZARI (urologie)
C. VANDER LINDEN (readaptatie)B. MILLET (readaptatie)
H. VERHELST (kinderneurologie)N. DECONINCK (kinderneurologie)
J. VERBEKE (intensieve zorg)P. BISTON (intensieve zorg)
S. ROBBRECHT (endocrinologie)L. DERDELINCKX (endocrinologie)
W. TERRYN (klinische infectiologie)D. MATHIEU (klinische infectiologie)

Verschil tussen Bestuursorgaan en Dagelijks Bestuur

Het Bestuursorgaan bevat vertegenwoordigers van alle VBS-beroepsverenigingen. Om de dagelijkse leiding van het VBS waar te nemen, voorzien de statuten van het VBS in de oprichting van een veel compacter Dagelijks Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitters, de secretaris-generaal, de adjunct-secretarissen-generaal, de penningmeester en de raadgevers.

Het vergadert minstens vóór elke vergadering van het Bestuursorgaan. Het bereidt de dossiers voor met het oog op de vergaderingen van het Bestuursorgaan, verzekert de opvolging van de beslissingen van het Bestuursorgaan en treft hoogdringende beslissingen. Die laatste beslissingen moeten nadien bekrachtigd worden door het Bestuursorgaan.

Het Dagelijks Bestuur kan ook worden samengeroepen op verzoek van twee van zijn leden of van een beroepsvereniging en telkens wanneer het nodig wordt geacht.

Het brengt verslag uit over zijn werkzaamheden op de eerstvolgende vergadering van het Bestuursorgaan.

In de praktijk komt het Bestuursorgaan eens om de zes weken samen, terwijl het Dagelijks Bestuur in principe wekelijks vergadert.