VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Bestuurscomité 2023

Voorzitter: J.-L. DEMEERE

Nederlandstalig ondervoorzitter: J. STROOBANTS (voorzitter AVS)

Franstalig ondervoorzitter: M. MICHEL (voorzitter AMSFr)

Nederlandstalig adjunct-ondervoorzitter: L. DEDRYE (ondervoorzitter AVS)

Franstalig adjunct-ondervoorzitter: K. ENTEZARI (ondervoorzitter AMSFr)

Secretaris-generaal: D. CLAEYS

Nederlandstalig adjunct-secretaris: B. D'HAEN (secretaris AVS)

Franstalig adjunct-secretaris: J. RONDIA (secretaris AMSFr)

Penningmeester: C. POLITIS

Nederlandstalig raadgever: K. VALGAEREN (raadgever AVS)

Franstalig raadgever: R. LEACH (raadgever AMSFr)

Nederlandstalige ledenFranstalige leden
E. SLOCK (anesthesie)G. BEJJANI (anesthesie)
K. COKELAERE (pathologische anatomie)V. RADERMACHER (pathologische anatomie)
A. DEROM (medische biopathologie)A. KORNREICH (medische biopathologie)
M. VROLIX (cardiologie)D. DOLATABADI (cardiologie)
L. DEDRYE (chirurgie)P. MALVAUX (chirurgie)
M. MERTENS (plastische chirurgie)N. CUYLITS (plastische chirurgie)
K. VALGAEREN (gastro-enterologie)C. DE GALOCSY (gastro-enterologie)
K. KEYMOLEN (klinische genetica)I. MAYSTADT (klinische genetica)
J.-P. BAEYENS (geriatrie)N. BERG (geriatrie)
G. VERHULST (gynaecologie)P. EMONTS (gynaecologie)
J. PEN (inwendige geneeskunde)C. LELUBRE (inwendige geneeskunde)
S. VAN HECKE (nucleaire geneeskunde)D. FRANCOIS (nucleaire geneeskunde)
J. DE NEVE (fysische geneeskunde)G. BRANDS (fysische geneeskunde)
J. STROOBANTS (urgentiegeneeskunde)R. LEACH (urgentiegeneeskunde)
B. D'HAEN (neurochirurgie)D. MORELLI (neurochirurgie)
E. VAN BUGGENHOUT (neurologie)D. BOUCQUEY (neurologie)
M. CLAEYS (oogheelkunde)M. ANDRIANTAFIKA (oogheelkunde)
O. VERBORGT(orthopedie)J. RONDIA (orthopedie)
F. INDESTEEGE (NKO)P. LEVIE (NKO)
T. JONCKHEER (kindergeneeskunde)M. MICHEL (kindergeneeskunde)
J. LAMONT (pneumologie)V. NINANE (pneumologie)
M. HERMANS (psychiatrie)V. RYCKMANS (psychiatrie)
M. VANFLETEREN (radiologie)J.-P. JORIS (radiologie)
D. VAN GESTEL (radiotherapie)O. DE HERTOGH (radiotherapie)
Y. PIETTE (reumatologie) S. DI ROMANA (reumatologie)
O. LENSSEN (stomatologie)A. PEIFFER (stomatologie)
F. AMEYE (urologie)K. ENTEZARI (urologie)
P. LINDEN (readaptatie)B. MILLET (readaptatie)
L. DE WAELE (kinderneurologie)N. DECONINCK (kinderneurologie)
J. VERBEKE (intensieve zorg)D. NEUBERG (intensieve zorg)
S. ROBBRECHT (endocrinologie)L. DERDELINCKX (endocrinologie)
W. TERRYN (klinische infectiologie)D. MATHIEU (klinische infectiologie)

Verschil tussen Bestuurscomité en Uitvoerend Bestuur

Het Bestuurscomité bevat vertegenwoordigers van alle VBS-beroepsverenigingen. Om de dagelijkse leiding van het VBS waar te nemen, voorzien de statuten van het VBS in de oprichting van een veel compacter Uitvoerend Bestuur.

Het Uitvoerend Bestuur bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitters, de secretaris-generaal, de adjunct-secretarissen-generaal, de penningmeester en de raadgevers.

Het vergadert minstens vóór elke vergadering van het Bestuurscomité. Het bereidt de dossiers voor met het oog op de vergaderingen van het Bestuurscomité, verzekert de opvolging van de beslissingen van het Bestuurscomité en treft hoogdringende beslissingen. Die laatste beslissingen moeten nadien bekrachtigd worden door het Bestuurscomité.

Het Uitvoerend Bestuur kan ook worden samengeroepen op verzoek van twee van zijn leden of van een beroepsvereniging en telkens wanneer het nodig wordt geacht.

Het brengt verslag uit over zijn werkzaamheden op de eerstvolgende vergadering van het Bestuurscomité.

In de praktijk komt het Bestuurscomité eens om de zes weken samen, terwijl het Uitvoerend Bestuur in principe wekelijks vergadert.