VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Statuten van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten

Huidige versie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2023