VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Interpretatieregels in de nomenclatuur

Beding van afwijzing van aansprakelijkheid : Alle documenten in deze publicatie zijn louter informatief en mogen niet beschouwd worden als rechtsgeldig. Dit is een niet-officiële poging om de interpretatieregels die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden samen te bundelen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

 

Artikel 1 Algemene bepalingenOpens internal link in current windowMeer   
Artikel 2 Raadplegingen, bezoeken, adviezen psychotherapieën en andere verstrekkingenOpens internal link in current windowMeer
Artikel 3 Gewone geneeskundige hulp - Technische geneeskundige verstrekkingenOpens internal link in current windowMeer
Artikelen 5 & 6 TandverzorgingOpens internal link in current windowMeer
Artikel 7 KinesitherapieOpens internal link in current windowMeer
Artikel 8 VerpleegkundigenOpens internal link in current windowMeer
Artikel 9, a Verloskundige verstrekkingen die de bekwaming van vroedvrouw vereisenOpens internal link in current windowMeer
Artikel 9, b, c, d Verloskundige verstrekkingen die de bekwaming van vroedvrouw vereisenOpens internal link in current windowMeer
Artikel 10, § 4, Speciale technische geneeskundige verstrekkingen - Algemene bepalingen : verwante verstrekkingenOpens internal link in current windowMeer
Artikel 11 Algemene speciale verstrekkingenOpens internal link in current windowMeer
Artikel 12 AnesthesiologieOpens internal link in current windowMeer
Artikel 13 ReanimatieOpens internal link in current windowMeer
Artikel 14, a Algemene heelkundeOpens internal link in current windowMeer
Artikel 14, b NeurochirurgieOpens internal link in current windowMeer
Artikel 14, c Plastische heelkundeOpens internal link in current windowMeer
Artikel 14, d Heelkunde op het abdomenOpens internal link in current windowMeer
Artikel 14, e Heelkunde op de thoraxOpens internal link in current windowMeer
Artikel 14, f BloedvatenheelkundeOpens internal link in current windowMeer 
Artikel 14, g Gynecologie en verloskundeOpens internal link in current windowMeer
Artikel 14, h OftalmologieOpens internal link in current windowMeer
Artikel 14 i OtorhinolaryngologieOpens internal link in current windowMeer
Artikel 14, j UrologieOpens internal link in current windowMeer
Artikel 14, k OrthopedieOpens internal link in current windowMeer
Artikel 14, l StomatologieOpens internal link in current windowMeer
Artikel 15 Heelkundige verstrekkingenOpens internal link in current windowMeer
Artikel 17quaterEchografieënOpens internal link in current windowMeer
Artikel 18, § 2 Nucleaire geneeskunde Opens internal link in current windowMeer
Artikel 20, § 1er, a Inwendige geneeskundeOpens internal link in current windowMeer
Artikel 20, § 1er, bPneumologieOpens internal link in current windowMeer
Artikel 20, § 1er, c Gastro-enterologieOpens internal link in current windowMeer
Artikel 20, § 1er, dKindergeneeskundeOpens internal link in current windowMeer
Artikel 20, § 1er, eCardiologieOpens internal link in current windowMeer
Artikel 20, § 1er, f NeuropsychiatrieOpens internal link in current windowMeer
Artikel 20, § 1er, gReumatologieOpens internal link in current windowMeer
Artikel 20, § 2UrgentiegeneeskundeOpens internal link in current windowMeer
Artikel 21 Dermato-venereologieOpens internal link in current windowMeer
Artikel 22FysiotherapieOpens internal link in current windowMeer
Artikel 23Fysiotherapie – ToepassingsregelsOpens internal link in current windowMeer
Artikel 24 Klinische biologieOpens internal link in current windowMeer
Artikel 25 Toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbendenOpens internal link in current windowMeer
Artikel 26 Bijkomend honorarium voor 's nachts, tijdens het weekeind of op een feestdag verrichte dringende technische verstrekkingenOpens internal link in current windowMeer
Artikel 27, § 1erBandagistenOpens internal link in current windowMeer
Artikel 28, § 1erBandagisten en orthopedisten - Implantaten en prothesen, allerhande apparatenOpens internal link in current windowMeer
Artikel 28, § 8Bandagisten - MobiliteitshulpmiddelenOpens internal link in current windowMeer
Artikel 29, § 1erOrthopedistenOpens internal link in current windowMeer
Artikel 31, § 1erGehoorprothesistenOpens internal link in current windowMeer
Artikel 34Percutane interventionele verstrekkingen onder medische beeldvormingscontroleOpens internal link in current windowMeer
Artikel 35, §1erImplantatenOpens internal link in current windowMeer
Artikel 35bisImplantatenOpens internal link in current windowMeer
Artikel 36 LogopedieOpens internal link in current windowMeer
Vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelenOpens internal link in current windowMeer