VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
22100 BRUGGE

Op de dienst pediatrie van het AZ Sint-Lucas Brugge is er een vacature voor een arts-specialist in de PEDIATRIE. Profiel: erkend zijn als arts-specialist met opleiding in de algemene pediatrie; subspecialisatie is een voordeel maar geen noodzakelijke voorwaarde; voldoende kennis en ervaring in de neonatologie is vereist voor de erkende dienst N*. Onmiddellijke indiensttreding.
Schriftelijke kandidatuurstelling met curriculum vitae aan dhr. Frank Lippens, voorzitter Raad van Bestuur, dhr. Niko Dierickx, algemeen directeur, dr. Stefan De Moor, hoofdarts/medisch directeur, dr. Joris Arts, voorzitter Medische Raad, en dr. Annick Van Cauter, diensthoofd pediatrie; AZ Sint-Lucas, Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge.
Bijkomende informatie kan worden verkregen bij dr. Annick Van Cauter, diensthoofd pediatrie op 050 36 52 34

22099 KORTRIJK

Het AZ Groeninge is op zoek naar een voltijdse ANESTHESIST. Bijzondere interesse in de urgentiegeneeskunde strekt tot aanbeveling; in het bezit van het certificaat radioprotectie; deze vacature staat ook open voor ASO’s. Schriftelijke sollicitatie, samen met een volledig curriculum vitae, wordt verwacht tegen 01/01/2023 en dient gericht te worden aan: voorzitter raad van beheer AZ Groeninge, mevrouw Marie-Dominique De Jaegere; algemeen directeur, mevrouw Inge Buyse; medisch directeur, dr. Serge Vanderschueren, Pres. Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk. Voor meer info: dr. Matthias Desmet, medisch diensthoofd centrum anesthesie, tel. 056/63 30 50, matthias.desmet(at)azgroeninge.be Volledige vacature op website AZ Groeninge.

22098 LEUVEN

Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven zoekt een NKO-ARTS met interesse in de algemene NKO-pathologie, deeltijds, in samenwerking met de huidige stafleden.
Indiensttreding is voorzien vanaf 01/2024 of later. Bezorg ons je motivatiebrief met uitgebreid curriculum vitae vóór 31 januari 2023, via één van deze kanalen: https://jobs.hhleuven.be // per post naar prof. W. Sermeus - voorzitter raad van bestuur met kopie aan de voorzitter medische raad, hoofdgeneesheer en de algemeen directeur, Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart, Naamsestraat 105 3000 Leuven // op het mailadres directiesecretariaat(at)hhleuven.be
Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen met dr. Katrien Charlier, diensthoofd NKO, op het nummer 016 20 91 25 of met dr. Peter Reynaert, hoofdgeneesheer, op het nummer 016 20 91 79.

22097 BOOM

Private radiologiepraktijk in Boom zoekt radioloog voor samenwerking en/of mogelijke overname. Contacteer ons via 2800rx(at)gmail.com

22096 HASSELT

Het Jessa Ziekenhuis zoekt een voltijds PATHOLOOG-ANATOOM. Interesse in het kwaliteitssysteem/BELAC-accreditatie, actieve vertegenwoordiging in wetenschappelijke en professionele verenigingen... zijn een pluspunt. Ook assistenten in het (voor)laatste jaar van hun opleiding worden uitgenodigd om hun kandidatuur in te dienen. Meer informatie en solliciteren: www.werkenbijjessa.be. De kandidaturen met uitgebreid curriculum vitae dienen uiterlijk 30.11.2022 aangetekend toe te komen bij mevr. Ingrid Lieten, voorzitter Jessa Ziekenhuis, Salvatorstraat 20 te 3500 Hasselt en via email bij katrin.wouters(at)jessazh.be. Verdere telefonische inlichtingen via dr. Katrin Wouters, diensthoofd pathologische anatomie, katrin.wouters(at)jessazh.be, tel. 011 33 83 80

22095 BRUSSEL

De Iris Ziekenhuizen Zuid zijn op zoek naar arts diensthoofd TANDHEELKUNDE-STOMATOLOGIE onder contract van zelfstandige. Beschrijving hier. Stuur  uw motivatiebrief,  uw CV en uw project voor de dienst tandheelkunde-stomatologie ter attentie van Catherine Goldberg, Algemeen directeur, Baron Lambertstraat 38 te 1040 Etterbeek of naar sdm(at)hizs-izz.be. TERMIJN VOOR HET INDIENEN VAN DE KANDIDATUREN: 2 oktober 2022.

22094 BRUGGE

Het AZ Sint-Lucas heeft een vacature voor een arts-specialist in de PEDIATRIE. Subspecialisatie is een voordeel maar geen noodzakelijke voorwaarde. Voldoende kennis en ervaring in de neonatologie is vereist voor de erkende dienst N*. Onmiddellijke indiensttreding. Schriftelijke kandidatuurstelling met cv aan dhr. Frank Lippens, voorzitter Raad van Bestuur, dhr. Niko Dierickx, algemeen directeur, dr. Stefan De Moor, hoofdarts/medisch directeur, dr. Joris Arts, voorzitter Medische Raad, en dr. Annick Van Cauter, diensthoofd pediatrie, AZ Sint-Lucas, Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge. Voor bijkomende info, contacteer dr. Annick Van Cauter, diensthoofd pediatrie op 050 36 52 34.

22093 VEURNE

Het AZ West in Veurne werft een algemeen radioloog (assistent in opleiding ook welkom). Mogelijkheid tot verdere verdieping in een of meerdere subspecialismen. Indiensttreding volgens beschikbaarheid. Beschrijving hier.
Bijkomende informatie :  Dr. Y. Lamoral - 058/33.30.45 - Yves.Lamoral(at)azwest.be. Interesse? Stuur dan uw sollicitatiebrief met uitgebreid CV naar AZ West, t.a.v. Dhr. P. Verhaeghe, voorzitter Raad van Bestuur, Dr. H. Lebbinck, voorzitter Medische Raad, en aan Dr. O. Debels, hoofdarts, Ieperse Steenweg 100 te 8630 Veurne (directiesecretariaat(at)azwest.be).

22092 BRUSSEL

De Iris Ziekenhuizen Zuid werven twee artsen gespecialiseerd in gastro-enterologie aan, onder contract van zelfstandige. TERMIJN VOOR HET INDIENEN VAN DE KANDIDATUREN: Niet bepaald. INDIENSTTREDING: Te bepalen. MEER INFO: Contacteer Dokter Inge DE BRUYNE, Diensthoofd gastro-enterologie, Dokter Huetstraat 79, 1070 Brussel of via idebruyne(at)his-izz.be.