VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Belgische beroepsvereniging der geneesheren-specialisten in de Psychiatrie

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info@vbs-gbs.org

IBAN: BE48 7320 2685 6927

Ondernemingsnummer: 0829.512.227

Bestuurscomité

Voorzitter: G. DOM

Ondervoorzitter: M.H. HERMANS

Secretaris: O. COOLS

Penningmeester: E. PEETERS

Raadgevers: G. CHARLES, S. CROMMEN, P. LIEVENS, C. NOEL, V. RYCKMANS