VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

HUIDIGE THEMA’S OP DE FORUMS
- De lijsten diagnostische en therapeutische prioriteiten: opmerkingen, verduidelijkingen
- Beschermingsmateriaal intra- en extramuraal

Zone privee

Belgische beroepsvereniging van Oogheelkundigen

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info@vbs-gbs.org

IBAN: BE05 3800 8059 7775

Ondernemingsnummer: 0408.861.829

Bestuurscomité

Voorzitter : F. HAUSTRATE

Ondervoorzitter: M. CORDONNIER

Secretaris-generaal : S. REYNDERS

Zittingssecretaris : M. CLAEYS

Penningmeester : R. ANDRIANTAFIKA

Leden : J. BLANCKAERT, H. DECONINCK, O. KALLAY, J. KOLLER, E. MERTENS, S. POURJAVAN, P. RAUS, G. SALLET, F. SUTTO, R. VAN HORENBEECK, V. WERY