VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Belgische vereniging van geneesheren-specialisten in Fysische Geneeskunde en Readaptatie

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info@vbs-gbs.org

IBAN: BE04 3840 1657 2031

Ondernemingsnummer: 0829.757.893

Bestuurscomité

Voorzitter: J. DE NEVE 

Ondervoorzitters : G. BRANDS, P. LINDEN

Secretaris-generaal : P. VAN HAEREN

Adjunct-secretaris : A. DEBUYSSCHER

Penningmeester : M. SCHILTZ

Raadgevers : D. BOBBAERS, K. ELSEN, T. LOGGHE, G. MAES, C. VANDER LINDEN