VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Welkom op de minisite van de Belgische Beroepsvereniging van Artsen-Specialisten in Anesthesie en Reanimatie (BSAR)

Symposium 07.05.2022 - 175 jaar anesthesie in België: op weg naar een echte vier-eenheid

1. 9.1.1847 – Dr. D. Himpe

2. Vaccinatieplicht? – Mr. F. Dewallens

3. Beoefening van de geneeskunde in België door niet-EU-burgers met diploma’s uit niet-EU-landen – Mr. F. Dewallens

4. Structurele hervorming nomenclatuur intensieve zorg: stand van zaken – Dr. M. Vander Laenen

5. MICA Project – Dr L. Haentjens

6. Peripheral nerve blocks in the Emergency Department – Dr. S. Van Boxstael

7. (Pseudo)nomenclature - Ultrasound-guided radiofrequency treatment of peripheral nerves – Prof. V. Bonhomme & Dr. T. Vanneste

8. Hervorming statuut ASO – Dhr. J. De Cock

9. Vision de la BAT sur le contingentement 2027 – Drs R. Coulie & G. Barthelemy

10. ASO-planning en quota – Prof. P. Herijgers

11. Afspraken tussen de erkenningscommissies? – Dr. D. Himpe

12. 2021, een kort overzicht – Dr. S. Carlier

 

Symposium 08.05.2021 - COVID-19: what a mess!

1. Dr. P. Devos - Algemene financiële gevolgen van COVID-19 op het budget gezondheidszorg

2. Dr. G. Bejjani - Impact op het budget Anesthesie

3. Dr. R. Heylen - Rol van de anesthesisten in het oplossen van de COVID-crisis en standpunt over de vaccinatievolgorde

4. Drs. S. Carlier-D. Himpe - Enquête plethora anesthesie - Resultaten in Vlaanderen

5. Dr. D. Schmartz-M. Clanet - Enquête plethora anesthesie - Resultaten in Franstalig België

6. Prof. L. Sermeus-M. Van de Velde - Standpunt van de wetenschappelijke vereniging

7. Drs. S. Carlier-D. Himpe - Standpunt van de beroepsvereniging

8. Dr. S. Brabant - Historiek van de pre-anesthesie consultatie

9. Dr. G. Bergiers - Hervorming van de nomenclatuur: standpunt van de BSAR-APSAR

10. Prof. F. Dewallens - De permanentiehonoraria: eigendoms- aanspraak van de permanentieartsen intensieve en spoed

11. Prof. J. Van Zundert - Algologie

12. Dr. S. Carlier - Het jaar 2020 : Een overzicht

 

Symposium 18.01.2020 - 'New challenges in Anesthesiology'

 1. Me Dewallens -  De Kwaliteitswet

 2. Dr Heylen - De wet kwaliteitsvolle zorg vanuit anesthesiologisch standpunt

 3. Dr Carlier - Belgian standards for patient safety in anesthesia

 4. Dr Himpe - Nomenclature Review/Reform:the Emperor’s New Clothes ?

 5. Pr Van Zundert - Supraspecialisatie algologie

 6. Pr Bonhomme - Fellowship en anesthésie

 7. Pr Van De Velde - Position Statement on Regional Anesthesia by non-Anesthetists

 8. M. Van Bouwelen - L'art infirmier: législation professionnelle

  (annexes: 

  - AR du 18.06.1990

  - CTAI/2019/AVIS-01)

 

 

 

Symposium 19.01.2019 -  ‘Anaesthesia and the works of Maggie’:

 

Symposium 20.01.2018 -  ‘Anaesthesia: evolution with revolution – Ambulatory care’: