VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Belgische beroepsvereniging van geneesheren-specialisten in de Geriatrie

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info@vbs-gbs.org

IBAN: BE44 7370 2061 2745

Ondernemingsnummer: 542.777.752

Bestuurscomité

Voorzitter: M. VANDENBROUCKE

Secretaris: J.P. BAEYENS

Penningmeester:  A.-M. DE COCK

Leden: H. BAEYENS, N. BERG, K. COBBAERT, C. DUMONT, T. HARTOKO, J.-C. LEMPER