VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Belgische beroepsvereniging van geneesheren-specialisten in Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info(at)vbs-gbs.org

IBAN: BE21 0012 8115 6903

Ondernemingsnummer: 0413.009.271

Bestuurscomité

Voorzitter: A. VERPAELE

Ondervoorzitters: P. CASTUS en J. VAN GEERTRUYDEN

Secretaris: R. I. VAN HEIJNINGEN

Penningmeester:  S. COLPAERT

Raadgevers: M. COYETTE, N. CUYLITS, M. DEN HONDT