VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Minisite van de Beroepsvereniging van Geneesheren-Specialisten in ORL

 

19.06.2018:

Presentaties i.v.m. de plannen rond de ziekenhuishervorming:

1) Réforme rémunération médicale - Dr. Philippe Devos

2) Ziekenhuiszorg vandaag en morgen en de plannen van minister De Block - Dr. Rob van den Oever

 

01.07.2014:

Koninklijk besluit van 25.06.2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

 


21.09.2013:

U kunt hieronder de presentaties van ons symposium 'ORL PRO 2013' downloaden:

1) Dr. Peter Lemkens:

Mijn glazen bol: Vooruitblik

2) Phar. R. Nottet


3) Presentatie van Dr.  M. Van de Casteele (FR):

Médicaments en ORL