VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Beroepsvereniging der Belgische chirurgen

Kroonlaan 20 - 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info@vbs-gbs.org

IBAN: BE90 3631 4896 2132

Ondernemingsnummer: 0408.862.720

Bestuurscomité

Voorzitter : L. DEDRYE

Ondervoorzitters : D. DEVRIENDT, J. WEERTS

Secretaris-generaal : Ph. BOONS

Penningmeester :  M. JORIS 

Raadgevers : B. MANSVELT, Ph. MALVAUX