VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in anesthesie en reanimatie (BSAR)

Kroonlaan 20 - 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info(at)vbs-gbs.org

IBAN: BE88 4373 1509 5141

Ondernemingsnummer: 0408.869.846

Bestuurscomité

Voorzitter :  G. BEJJANI

Ondervoorzitters :  D. SCHMARTZ, E. SLOCK  

Secretaris : S. CARLIER

Penningmeester : M. VAN DE VELDE

Raadgevers : G. BERGIERS, R. HEYLEN, D. HIMPE, J.-P. MULIER