###HTMLVIEW###

Geachte Dokter,

Hieronder vindt u een link naar een enquête die een student handelswetenschappen aan de HUB (Hogeschool Universiteit Brussel) in het kader van zijn masterproef uitvoert bij artsen-specialisten.

De promovendus peilt met deze enquête naar de factoren die het voorschrijfgedrag van artsen bepalen. Voor dit onderzoek werkt hij samen met een farmaceutisch bedrijf.

Namens de student bedanken wij u alvast voor de tijd die u aan deze korte enquête (17 vragen) besteedt.

Met vriendelijke groet,

VBS-GBS

http://hub.qualtrics.com/SE/?SID=SV_2beTXsx4tSdbns9

PS: Zoals u hebt kunnen merken, hebben wij onlangs onze nieuwe website online gezet.

Wij zullen u binnenkort contacteren om uw mening te vragen over de huidige functionaliteiten van de site.

© 2013 VBS-GBS Secretariaat

Kroonlaan, 20 - 1050 Brussel

Tel. : (02) 649 21 47 - Fax : (02) 649 26 90 | Email info@vbs-gbs.org

Het VBS wenst uw persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen. Deze mailing werd uitgevoerd met inachtneming van de regels om veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen. Dit bericht werd gestuurd naar het e-mailadres dat u ons meegedeeld hebt voor het uitwisselen van informatie. Om uit te schrijven: webmaster@vbs-gbs.org