VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Kandidaat specialisten

Het VBS verstrekt alle nuttige informatie aan kandidaat-specialisten en organiseert regelmatig symposia om een antwoord te bieden op specifieke vragen.


De kandidaat-specialist kan lid worden van de beroepsvereniging van zijn specialisme die bij het VBS is aangesloten. Hij geniet alle diensten van het VBS en een steun die meer dan welkom is om zijn carrière als arts-specialist op het spoor te zetten.


Eens hij aangesloten is, kan de kandidaat-specialist zich tot het VBS wenden om juridisch advies te krijgen op het gebied van beroepsrisico’s, contacten met de overheid, of wanneer hij op het punt staat een overeenkomst te sluiten met een zorginstelling.


De kandidaat-specialist kan het online aansluitingsformulier invullen, of contact opnemen met het secretariaat van het VBS.


Bovendien kunnen kandidaat-specialisten kosteloos juridische bijstand krijgen voor de activiteiten uitgevoerd in het kader van hun stageplan.

Deze verzekeringsdekking, die op maat is gesneden van de kandidaat-specialisten, hebben we speciaal uitgewerkt omdat we uit onze ervaring weten dat de eerste juridische valkuilen al durven op te duiken vóór de erkenning als specialist.

 

Deze verzekering, die het VBS onderschrijft in uw voordeel, en die u dus gratis wordt aangeboden, dekt de contractuele geschillen die zich kunnen voordoen in de uitvoering van de stageovereenkomst en/of het stageplan, alsook alle geschillen die te maken hebben met de regelgeving inzake de specialistische opleiding, ongeacht of het gaat om een bestaande of toekomstige bepaling.

 

Het grensbedrag per schadegeval bedraagt € 7.500, met een vereist minimum van € 500.

 

De dekking is van toepassing voor elke kandidaat-arts-specialist die zijn stage in België en/of in het buitenland volbrengt in het kader van een in België erkend stageplan en op voorwaarde dat het om een procedure gaat waarvoor de Belgische rechtbanken bevoegd zijn.