VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Structuur

Bestuurscomité

Hoe wordt het Bestuurscomité samengesteld?

Het Bestuurscomité van het VBS wordt door de algemene vergadering verkozen, die jaarlijks, over het algemeen de eerste zaterdag van februari, plaatsvindt. Het effectieve en het plaatsvervangende stemgerechtigde lid worden gekozen door de algemene vergadering op voordracht van de bestuurscomités van de aangesloten beroepsverenigingen. Het plaatsvervangende lid mag slechts stemmen bij afwezigheid van het effectieve lid. 

Het Bestuurscomité bestaat uit evenveel werkende en plaatsvervangende leden als er aangesloten beroepsverenigingen zijn en uit de voorzitter, de secretaris-generaal, de twee adjunct-secretarissen-generaal en de penningmeester.

De voorzitter, de secretaris-generaal, de adjunct-secretarissen-generaal en de penningmeester worden door de algemene vergadering verkozen uit de kandidaten die door de aangesloten beroepsverenigingen voor die functies zijn voorgedragen. De adjunct-secretarissen-generaal mogen, naast hun functie, ook hun vereniging vertegenwoordigen in het Bestuurscomité. Het Bestuurscomité kiest onder zijn effectieve leden drie ondervoorzitters en drie raadgevers.

Huidige samenstelling van het Bestuurscomité

Algemene vergadering

Wie zetelt er in de Algemene Vergadering?

De effectieve en plaatsvervangende stemgerechtigde leden worden door de beroepsverenigingen afgevaardigd. De effectieve en plaatsvervangende stemgerechtigde leden in het Bestuurscomité kunnen niet worden afgevaardigd naar de Algemene Vergadering.

Huidige afgevaardigden in de Algemene Vergadering