VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Rubriek accreditering

In deze rubriek vindt u nuttige informatie i.v.m. accreditering. U kunt ook specifieke formulieren downloaden.

Om geaccrediteerde activiteiten op te zoeken, nodigen wij u uit om naar de website van het RIZIV te gaan:

link naar de zoekmachine van het RIZIV 

Kies Artsen en apothekers-biologen in het selectiemenu Beroepsgroep.

 

U komt vervolgens meteen op de zoekpagina terecht.

Als u vragen hebt i.v.m.

accreditering, kunt u contact opnemen met Koen Schrije, accrediteringsbeheerder van het VBS.