VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Wetgeving:

In deze rubriek vindt u diverse wetten die van belang zijn voor artsen-specialisten, zoals o.m. het akkoord artsen-ziekenfondsen, de wettelijke bepalingen met betrekking tot de erkenning van artsen-specialisten en meer algemene wetten, zoals de wet betreffende de patiëntenrechten. De wetteksten op deze website vervangen de officiële teksten niet.

Het VBS zet wetteksten online, maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, hiaten of weglatingen.

Het VBS-secretariaat kan door de leden van de beroepsverenigingen gecontacteerd worden voor alle juridisch advies. Aarzel niet om ons te contacteren via e-mail. Wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

 

Het VBS geeft juridisch advies aan zijn leden:

Zit u als VBS-lid met vragen over wetgeving en reglementering i.v.m. de algemene en specialistische medische beroepsuitoefening? Het antwoord is vaak maar één telefoontje, mailtje of brief van u verwijderd.

Ons secretariaat volgt de complexe reglementeringen op de voet en helpt u bij het vinden van een oplossing voor uw problemen.

De aangesloten kandidaat-specialisten kunnen op het secretariaat meer informatie krijgen over hun opleiding of erkenning en hun overstap naar het beroepsleven.

Ons technisch team loodst hen door de eerste juridische of andere confrontaties met het echte beroepsleven, de harde realiteit (contracten met verzorgingsinstellingen, associatieovereenkomsten, betrekkingen met de administratie, de beroepsrisico’s…).

Leden kunnen bij het secretariaat terecht met vragen over tal van domeinen:

Geneeskunst, geneeskunde en hulpberoepen: volledige reglementering inzake de medische beroepsuitoefening en het delegeren van handelingen of onderdelen van handelingen; volledige reglementering inzake specialisaties, bijzondere bekwaamheden, enz.

Ziekteverzekering: volledige wetgeving en reglementering inzake gezondheidszorg: administratieve of andere verplichtingen, nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen, derdebetalersregeling, medische controle, verantwoordelijkheden, interpretatieregels, tarieven, enz.

Accreditering: naast reglementering inzake accreditering, allerhande informatie over geaccrediteerde navormingsactiviteiten.

Ziekenhuizen: volledige ziekenhuiswetgeving, erkenningsnormen van diensten en functies, budget van de financiële middelen, kosten ten laste van de honoraria, statuut van de ziekenhuisarts, de Medische Raad, de rechten van de individuele arts, reglementen en contracten, ziekenhuisfusies en dienstenassociaties, alle vragen over het ziekenhuisbeleid, enz.

Verzekeringsinstellingen: wet op de ziekenfondsen en gevolgen voor de medische beroepsuitoefening. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en e-health: gevolgen van de regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Medische verantwoordelijkheid: alle algemene of gedetailleerde vragen over beroepsaansprakelijkheid Volksgezondheid in het algemeen: alle informatie over de structuren en organen op vlak van volksgezondheid, verwante en bijhorende reglementeringen, gezondheidszorgberoepen.

Medische deontologie: reglementering m.b.t. de Orde der Geneesheren, de medische plichtenleer en de ethische regels die door de Nationale en Provinciale Raden worden voorgeschreven. Contracten, overeenkomsten, associaties, verenigingen, enz.