VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Nomenclatuur, tarieven en interpretatieregels

De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen is een gecodeerde lijst met de geneeskundige prestaties die (geheel of gedeeltelijk) vergoed worden door de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Met elke code van de nomenclatuur komt een honorarium en een of meerdere bedragen, vergoed door de ziekenfondsen, overeen.

Deze honoraria, prijzen en vergoedingsbedragen vindt u in de rubriek "Tarieven".

De tekst van de nomenclatuur is nu ook beschikbaar hier : officieuze coördinatie.