VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
14.11.2015 14:10 Leeftijd: 8 yrs
Categorie: AGENDA

"De Medische Raad geadviseerd" - 14/11/2015

Vlaams artsensyndicaat


Infosessie "De Medische Raad geadviseerd":
nu ook interessant voor hoofdartsen en diensthoofden.

PROGRAMMA

Zaterdag 14 november 2015 organiseren we in samenwerking met KBC Bank en Monard Law onze infosessie "De Medische Raad geadviseerd". Daarbij zullen ook de verantwoordelijkheden van de Medische Raad, de hoofdarts en het diensthoofd worden besproken. In het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering starten binnenkort de eerste pilootprojecten. We geven u daarvan graag een overzicht en vertellen u welk plan van aanpak Minister De Block verder zal hanteren. De toekomstige rol van de Medische Raad en de eisen van de BVAS hieromtrent worden u door Dr. Luc De Clercq toegelicht. Vervolgens bespreken Mr. Dr. Delbeke en Mr. Lafaut van Monard Law op welke manier het ziekenhuis eenzijdig maatregelen kan nemen t.a.v. zelfstandige artsen. De rol van het ziekenhuisbeheer, de hoofdarts, de Medische Raad en het diensthoofd worden hierbij onder de loep genomen. Specifieke aandacht zal ook uitgaan naar de medical audit. De verantwoordelijkheden van de Medische Raad, hoofdarts en diensthoofd zijn niet duidelijk afgelijnd. Dr. van Dijck brengt na de pauze de visie van het VVH hieromtrent. Tot slot bespreekt Mr. Buelens enkele hot items, meer bepaald de beëindiging op pensioenleeftijd alsook recente rechtspraak m.b.t. de opzeggingsprocedure van de arts. Na de uiteenzettingen nodigen we u graag uit voor een uitgebreide receptie en heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding in het Rockoxhuis, een kunsthistorisch museum en een bijdrage van de KBC aan het behoud van het cultureel erfgoed van Vlaanderen en Antwerpen.

Locatie : Residentie Rockoxhuis Keizerstraat 10-12 2000 Antwerpen

Info & deelname Deelname
is gratis voor VAS leden.
Niet-leden betalen € 65.
Inschrijven is verplicht en kan tot vrijdag 6 november 2015 via het elektronisch inschrijvingsformulier op de website van het VAS ,
via e-mail of door het inschrijvingsformulier per post terug te sturen naar:

Vlaams Artsensyndicaat vzw,
Korte Lozanastraat 20-26,
2018 Antwerpen.