VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
28.08.2015 16:31 Leeftijd: 9 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 526: mededeling BBO-UPBMO bij de nieuwe voorschriftformulieren

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van Oogheelkundigen op 28.08.2015


Geachte Collega,

Op 1 december 2012 werden de huidige brilvoorschriftformulieren in gebruik genomen. Misschien herinnert u zich nog dat dit zonder de wil of inbreng van de oftalmologische bank is gebeurd.
 
Onmiddellijk werd in samenspraak met de AOB (Academia Ophtalmologica Belgica) geprotesteerd bij de bevoegde instanties. Niet alleen was er door het gebruik van dit brilvoorschrift een schending van het beroepsgeheim, er waren ook onduidelijkheden en onnauwkeurigheden.
 
Na verscheidene gesprekken door de BBO (Belgische beroepsvereniging van Oogheelkundigen) en de AOB op RIZIV-niveau werd beslist dit brilvoorschrift aan te passen. Niet alle eisen van de oftalmologische bank werden ingewilligd. Na een lange pauze in 2014, omdat de optiekvereniging er niet in slaagde een nieuw presidium te installeren, werden de besprekingen hervat begin 2015. Het resultaat van de besprekingen in juni 2015 was van dien aard dat er toch kon ingestemd worden met de nieuwe voorstellen. Deze werden dan door de optiekbank aanvaard eind juli 2015.
 
Ingevolge een verordening, die in werking treedt op 01.09.2015, zullen er drie nieuwe wettelijke formulieren naast elkaar bestaan. Naast het formulier voorbehouden voor het brilvoorschrift, is er een nieuw voorschrift voor contactlenzen en één nieuw voorschrift voor prothesen. Via deze link vindt u de nieuwe modellen van de voorschriftformulieren als bijlagen 15 bis, ter en quater van de verordening van 13.07.2015.

Het gebruik van deze drie medische voorschriften wordt verplicht op 1 januari 2016. Tussen nu en 1 januari 2016 kunnen de oude formulieren verder worden gebruikt en de computerprogramma’s aangepast aan de nieuwe situatie.
 
Op RIZIV-niveau wordt een gebruiksreglement opgesteld. We wachten op dat reglement om u verder te berichten over deze nieuwe medische voorschriften.
 
 
Met collegiale groeten,
 
Namens BBO-UPBMO:
Johan BLANCKAERT,                                                     Peter VAN BLADEL,
Voorzitter                                                                    Secretaris-generaal
 
Namens AOB:                                 
Philippe BETZ,                                                             Werner SPILEERS,
Paul DEJONCKHEERE,                                                  Bestuurslid
Voorzitters  
 
In samenwerking met:
Carina KOPPEN, Veerle BEIRNAERT, Ingrid HOUTTEQUIET