VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
12.06.2015 08:33 Leeftijd: 9 yrs
Categorie: AGENDA

Studiedag 'STAKEHOLDERSOVERLEG IN DE ZORGPRAKTIJK: EVALUATIE VANUIT DE ICURO-STAKEHOLDERSOVERLEGPROJECTEN' - 12/06/2015

ICURO/Zorgnet Vlaanderen


Op vrijdag 12 juni 2015 organiseert de ‘ad hoc werkgroep ‘Pilootprojecten stakeholdersoverleg’
te Hasselt (PXL) van 09.30 tot 16.00 uur een

STUDIEDAG

‘STAKEHOLDERSOVERLEG IN DE ZORGPRAKTIJK: EVALUATIE VANUIT DE ICURO-STAKEHOLDERSOVERLEGPROJECTEN’

Programma

 

 

U bent hartelijk uitgenodigd!

 

Waarover gaat deze studiedag?
Van juni 2013 tot nu lopen in 5 algemene ziekenhuizen (ZNA (Antwerpen), AZ Delta (Roeselare), Jessa Ziekenhuis (Hasselt), Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna (Geel) en Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (Aalst)) en 1 psychiatrisch ziekenhuis (Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem) 6 pilootprojecten stakeholdersoverleg: interne en externe stakeholders of belanghebbenden geven advies aan de raad van bestuur van het ziekenhuis over ziekenhuisbrede thema’s. Dit is een nieuw overlegmodel binnen het ziekenhuis. Wat is de stand van zaken van dit pilootproject: vangnet, valkuil, springplank,…?

4) PRAKTISCH: WANNEER, WAAR, PRIJS, ORGANISATIE

Wanneer:

Op vrijdag 12 juni 2015 van 09.30 tot 16.00 uur

Waar:

PXL-Congress
Elfde Liniestraat 23 – gebouw D, B-3500 HASSELT

Deelnameprijs:

Medewerkers van ICURO-ziekenhuizen en van ziekenhuizen en zorgvoorzieningen van Zorgnet Vlaanderen betalen 50 EURO.
Andere deelnemers betalen 60 EURO.

Voor patiënten bedraagt de deelnameprijs 20 EURO.

Wie organiseert:

Ad hoc werkgroep 'pilootprojecten stakeholdersoverleg' van ICURO vzw, Handelsstraat 82 – 9de verdieping, 1040 Brussel. ICURO is de koepel van Vlaamse ziekenhuizen met publieke partners (website)  Zorgnet Vlaanderen en ICURO ondertekenden op 5 mei 2015 een fusieprotocol. Vanaf nu gaan beide teams volledig geïntegreerd werken.

In de werkgroep zitten naast vertegenwoordigers van ICURO ook vertegenwoordigers van de 6 pilootprojecten, van de verschillende ziekenfondsen, van het Vlaams Patiëntenplatform, van de wetenschappelijke equipe van het UZ Gent en van de Koning Boudewijnstichting.

Contactpersoon

Stefaan Van Roey, 02/286.85.53 (rechtstreeks) 02/286.85.50 (algemeen), 
Mail