VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
22.04.2015 21:28 Leeftijd: 9 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 499: aanvraagformulier cochleaire implantaten

verstuurd naar de leden van de Beroepsvereniging van Geneesheren-Specialisten in ORL op 22.04.2015


Geachte Dokter,
 
Met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 21.04.2015 is het formulier C-Form-I-06 toegevoegd bij de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen.

U kunt de verordening en het formulier hier downloaden.
 
Met vriendelijke groet,

VBS-GBS