VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
24.12.2014 10:48 Leeftijd: 9 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 485: akkoord artsen-ziekenfondsen 2015 afgesloten


Geachte Dokter,
 
In de nacht van 22 op 23 december werd het akkoord artsen-ziekenfondsen 2015 getekend. Het nieuwe akkoord geldt voor één jaar. In de beleidsverklaring van Minister Maggie De Block werd 2015 immers aangestipt als een overgangsjaar.
 
Hieronder schetsen wij u de belangrijkste besparingsmaatregelen:

 • Naar analogie met de indexsprong voor de lonen wordt een gelijkwaardige inspanning gevraagd aan de zorgverstrekkers. Voor de honoraria van de artsen bedraagt dit een inspanning van 42,4 miljoen euro.
 • Ten gevolge van een regeringsbeslissing worden vanaf 1 februari 2015 de honoraria voor reanimatie (art. 13, §1 met uitzondering van 211525) met 18,55 % verminderd tot er een alternatieve structurele maatregel is uitgewerkt door de Technisch Geneeskundige Raad (TGR).
 • Ten gevolge van een regeringsbeslissing worden vanaf 1 februari 2015 de honoraria voor dialyse verminderd met 8,5 % tot de TGR en de ziekenhuissector alternatieve structurele maatrelen zullen hebben uitgewerkt.
 • Er wordt 8,5 miljoen bespaard in de diagnostische mammografie. Dit wordt gecompenseerd door een vergoeding van 8,5 miljoen euro voor de financiering van de digitalisering van de betrokken beeldvorming.
 • De forfaitaire honoraria voor opname medische beeldvorming en klinische biologie worden verminderd tot 67 % in geval van heropname binnen de 10 dagen.
 • De honoraria voor de verstrekkingen van niet-geaccrediteerde artsen worden, met uitzondering van de raadplegingen en toezichtshonoraria, vanaf 1 februari 2015 met 1 % verminderd.
 • Een bijkomende besparing van 2 miljoen euro op jaarbasis zal gerealiseerd worden in het kader van de pijntherapie.

 
Naast de besparingsmaatregelen worden ook een aantal positieve maatregelen gerealiseerd:

 • Herwaardering van de honoraria in de neuropediatrie
 • Vergoeding van sommige testen klinisch biologie en hematologie
 • Herziening van de nomenclatuur voor chronische dermatologische aandoeningen en chirurgische verstrekkingen
 • Herwaardering van de raadpleging neurologie
 • Opheffing van het cumulverbod tussen toezicht in G-dienst en kleine ingrepen

 
U vindt als bijlage de volledige tekst van het akkoord. Zodra het akkoord in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd beschikt de arts over een termijn van 30 dagen om zijn beslissing om slechts gedeeltelijk tot het akkoord toe te treden of niet tot het akkoord toe te treden per aangetekend schrijven bekend te maken aan het RIZIV. Het is volstrekt nutteloos om nu reeds een dergelijke brief op te sturen. U wordt per e-specialist op de hoogte gebracht zodra het akkoord wordt gepubliceerd. Modelbrieven zullen ter beschikking gesteld worden op de VBS-website.

Klik hier om het akkoord te downloaden
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS-GBS