VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
27.06.2014 10:11 Leeftijd: 10 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 461: verklaring op erewoord voor nieuwe verstrekking 591076-591080


Geachte Collega’s,
 
De mutualiteiten wensen van het RIZIV te weten welke ziekenhuislaboratoria de forfaitaire honoraria voor de nieuwe nomenclatuurcodes 591076-591080 mogen aanrekenen.  
Het RIZIV is een lijst aan het opstellen met ziekenhuizen die aan alle voorwaarden voldoen, inclusief het beschikken over een volwaardig zorgprogramma oncologie.
 
Met zijn circulaire van 16.06.2014 (Omz. Zh. 2014/7) vraagt het RIZIV een verklaring op erewoord dat het ziekenhuis aan alle in de bijlage opgesomde voorwaarden voor de verstrekking 591076-591080 van de nomenclatuur voldoet.
 
We raden u aan deze verklaring op erewoord zo snel mogelijk aan het RIZIV te bezorgen of erop te letten dat uw ziekenhuisdirectie deze verklaring zo snel mogelijk aan het RIZIV bezorgt.
 
  
Met vriendelijke groet,
 
Dr. Henk LOUAGIE,                                               Dr. Marc MOENS,
Secretaris                                                             Voorzitter