VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
10.06.2014 14:27 Leeftijd: 10 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 457: Oproep aan de intensivisten: neem deel aan de artsenverkiezingen wordt aan de leden van de beroepsvereniging gestuurd


Beste collega’s intensivisten,
 
Het bestuurscomité van de beroepsvereniging intensieve zorg doet een warme oproep aan alle intensivisten om deel te nemen aan de medische verkiezingen tussen 6 en 23 juni.
 
De nieuwe nomenclatuur voor de intensieve zorg is er slechts gekomen door de actieve medewerking van de artsensyndicaten. Ook in de nabije toekomst hoopt de beroepsvereniging intensieve zorg te kunnen rekenen op de steun van de artsensyndicaten om de positie van de intensivist als ziekenhuisarts te verbeteren.
 
De bijkomende besparingen in de gezondheidszorg en de nieuwe financiering van de ziekenhuizen zullen zeker een invloed hebben op de werking, de ontwikkeling en de toekomst van de intensieve geneeskunde zowel in het Franstalige als het Nederlandstalige landsgedeelte.
 
Hoe meer artsen hun stem hebben uitgebracht bij de medische verkiezingen, des te sterker de positie van onze vertegenwoordigers bij de onderhandelingen met de andere actoren in de gezondheidszorg.
 
De kleine inspanning om uw stem uit te brengen, elektronisch of via aangetekend schrijven, is verwaarloosbaar in vergelijking met de energie die de artsenvertegenwoordigers hebben besteed en nog zullen moeten besteden aan de verdediging van uw belangen als ziekenhuisarts en intensivist.
 
Het bestuur van de beroepsvereniging intensieve zorg rekent op de inzet van haar leden om de medische verkiezingen te ondersteunen.
 
 
Namens het bestuur,
 
 
Dr. Jan Verbeke,
Secretaris
Belgische beroepsvereniging van geneesheren-specialisten in intensieve zorgen