VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
15.05.2014 12:16 Leeftijd: 10 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr.454: Mededeling van de beroepsvereniging van geneesheren-specialisten in Intensieve Zorgen


Geachte Collega,

Via deze e-specialist bieden wij onze leden graag een overzicht van actuele informatie die interessant is voor artsen-specialisten in de intensieve geneeskunde:

1. Op de website van het agentschap Zorg en Gezondheid vindt u het “eisenkader voor de functie intensieve zorg” (als het niet lukt om bovenstaande link te openen: ga naar www.zorg-en-gezondheid.be > “snel naar eisenkader voor de internistische patiënt” > “de functie intensieve zorg”).

Dit eisenkader heeft alleen invloed op artsen uit Nederlandstalige ziekenhuizen. Toch is deze informatie ook relevant voor artsen die in Franstalige ziekenhuizen actief zijn, omdat voor die instellingen mogelijk ook een eisenkader zal opgesteld worden. 

Dit eisenkader is nog tot 31 juli 2014 vatbaar voor kleinere wijzigingen. Eventuele bijkomende voorstellen of aanpassingen kunnen, bij voorkeur via de Beroepsvereniging Intensieve Zorg, ingediend worden bij het agentschap Zorg en Gezondheid.

Wij verwijzen u ook graag naar twee PPT-presentaties die over deze materie werden gegeven ter gelegenheid van de algemene vergadering 2014 van de Beroepsvereniging Intensieve Zorg. U vindt ze op de minisite van de beroepsvereniging.
 
2. Op de website van de FOD Volksgezondheid wordt de lijst van artsen met al hun bijzondere beroepstitels en bijzondere bekwaamheden dagelijks geactualiseerd.Elke arts-intensivist kan nakijken of zijn bijzondere beroepsbekwaamheid intensieve zorg correct is geregistreerd binnen de FOD Volksgezondheid.

De lijst is beschikbaar in beide landstalen.
 
3. Binnen de FOD Volksgezondheid staat de dienst Datamanagement DG1 in voor de registratie van de ERKENDE INTENSIEVE ZORG BEDDEN (C = heelkunde, D = interne, E = pediatrie).

De lijst, die u op onze minisite vindt, geeft het aantal erkende bedden weer op 29 januari 2014.
Het aantal erkende intensieve zorg bedden bepaalt het maximum aantal dagen continu toezicht dat per jaar per functie intensieve zorg mag worden aangerekend.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest. Aarzel niet om uw beroepsvereniging te contacteren voor al uw vragen of input i.v.m. de intensieve zorg (u vindt de contactgegevens van de bestuursleden in uw jaarboek 2013-2014, vanaf p. 591).

Met vriendelijke groet,

Dr. Jan Verbeke
Secretaris Beroepsvereniging Intensieve Zorg