VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
14.05.2024 10:19 Leeftijd: 14 days
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 994: toezichtshonorarium pediatrische hematologie en oncologie

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van kinderartsen op 08.05.2024


Geachte dokter,  

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in artikel 25, § 1bis, (Honorarium voor toezicht op de in een dagziekenhuis verblijvende rechthebbende, ongeacht de bekwaming van de arts aan wie het verschuldigd is) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.  

De toezichtshonoraria 597273 en 597295, die tot dusver waren voorbehouden aan artsen-specialisten in de medische oncologie en artsen-specialisten met de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie, kunnen met ingang van 1 juli 2024 ook worden aangerekend door artsen-specialisten in de kindergeneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de pediatrische hematologie en oncologie.  

Deze verstrekkingen zijn enkel verschuldigd bij toezicht op patiënten bij toediening van chemo- of immunotherapie. in het kader van maligne niet-hematologische aandoeningen.  

Met vriendelijke groet,  

VBS  

Bijlage: koninklijk besluit van 16 april 2024 – Belgisch Staatsblad van 8 mei 2024