VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
14.03.2024 13:18 Leeftijd: 41 days
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 982: nomenclatuurwijziging stomatologie

verstuurd naar de leden van de Belgische Vereniging voor Heelkunde van Mond-Kaak-Aangezicht Hoofd Hals op 12.03.2024


Geachte Dokter,

Vandaag in het staatsblad is een koninklijk besluit van 21.02.2024 gepubliceerd, tot wijziging van art. 16 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (operatieve hulp).

Volgende wijzigingen worden aangebracht:

"1° het woord "geneesheer" wordt vervangen door het woord "arts";
2° het woord "geneesheer-specialist" wordt vervangen door het woord "arts-specialist";
3° in het Franstalige tekst worden in paragraaf 6 de woorden "En dérogation du" vervangen door de woorden "Par dérogation au";
4° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 7, luidende:
" § 7. In afwijking van § 5 kan bij de verstrekkingen 312410-312421 en 312432-312443 geen operatieve hulp aangerekend worden behalve indien deze verricht wordt door een arts-specialist in opleiding in de stomatologie.
".


Deze wijzigingen treden in werking op 01.05.2024.

Klik hier om het KB te lezen

Met vriendelijke groet,

VBS