VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
13.02.2024 12:35 Leeftijd: 70 days
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 979: nomenclatuurwijziging oftalmologie

verstuurd naar de leden van de beroepsvereniging oftalmologie op 12.02.2024


Geachte Dokter,

Vandaag in het staatsblad is een koninklijk besluit van 19.10.2023 gepubliceerd, tot wijziging van art. 14, h) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (oftalmologie).

1° de toepassingsregel na de omschrijving van de verstrekking 248975-248986 wordt als volgt vervangen:
"De verstrekking 248975-248986 mag niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 248356-248360, 248371-248382, 248430-248441 en 248474-248485.";

2° de volgende verstrekking en toepassingsregel worden ingevoegd na de toepassingsregel die volgt op de omschrijving van de verstrekking 248975-248986:
"248474-248485
Bidimensionele tomografie door optische coherentie met behulp van laser van het oog of ogen met minimum 8 coupes per oog, met geschreven protocol, bij bevestiging van intra-oculaire pathologie... . . . . . ..........N 47
De verstrekking 248474-248485 mag maximaal 2 maal per kalenderjaar worden aangerekend.";

3° in de Nederlandse tekst wordt in de toepassingsregel na de verstrekking 248356-248360 het woord "het" ingevoegd tussen de woorden "in" en "betrokken";

4° de verstrekking 248393-248404 en haar toepassingsregel worden geschrapt;

5° de toepassingsregel na de omschrijving van de verstrekking 248430-248441 wordt als volgt vervangen:
"De verstrekking 248430-248441 mag eenmaal worden aangerekend binnen de 90 dagen voorafgaand aan één van de verstrekkingen 246654-246665 of 246772-246783 en eenmaal tot 90 dagen na één van de verstrekkingen 246654-246665 of 246772-246783.";

6° de verstrekking 248452-248463 en de eerste toepassingsregel die volgt, worden geschrapt.

Dit besluit treedt in werking op 01.04.2024

Lees het besluit hier

Met vriendelijke groet,

VBS