VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
06.02.2024 13:46 Leeftijd: 106 days
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 978: publicatie nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2024-2025

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 05.02.2024


Geachte Dokter,

Vandaag, 5 februari, is het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen gepubliceerd voor de periode 2024-2025.

Indien u wenst toe te treden tot het nieuwe akkoord, hoeft u geen stappen te ondernemen.

Indien u gedeeltelijk of niet wenst toe te treden, dient u dit aan het RIZIV te melden binnen de 30 dagen na bekendmaking van het akkoord (uiterlijk 6 maart 2024) via de beveiligde webtoepassing die het RIZIV daartoe via het ProGezondheid-portaal ter beschikking stelt. Meer info hierover vindt u in punt 9 van het akkoord (‘Duur van het akkoord en opzegging’).  

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2024-2025

Met vriendelijke groet,

VBS