VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
15.05.2023 14:51 Leeftijd: 1 year
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 958: nieuwe verstrekking programmeren neurostimulator

verstuurd naar de leden van de beroepsverenigingen neurochirurgie, neurologie en kinderneurologie op 15.05.2023


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in art. 14, b), (neurochirurgie) en 20, §1, f)bis, (neurologie) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

In art. 20, §1, f)bis, wordt de volgende verstrekking toegevoegd:

478295-478306
Programmeren van een externe of inwendige neurostimulator in de behandeling van de ziekte van Parkinson, essentiële tremor, dystonie of epilepsie, inclusief de meting van de verschillende parameters met protocol.............................K 15

Deze verstrekking mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 232330-232341232352-232363232455-232466232396-232400 en 354373-354384.

Verstrekking 478295-478306 kan, behalve door neurologen, eveneens aangerekend worden door artsen-specialisten in de kindergeneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de pediatrische neurologie.

De verstrekking mag maximaal tweemaal per kalenderjaar worden vergoed, behoudens in de drie maanden die volgen op de implantatie of bij uitzonderlijke urgentie gedocumenteerd in het medisch dossier, net zoals bij de verstrekking 232433-232444 die is voorbehouden aan de neurochirurgen.

Omwille van de conformiteit wordt in de omschrijving van deze laatste verstrekking het woord "batterij" geschrapt en wordt in de derde toepassingsregel die erop volgt het woord "jaar" vervangen door het woord "kalenderjaar".

Deze wijzigingen treden in werking op 1 juli 2023.

Klik hier om het koninklijk besluit van 25.04.2023 te raadplegen

Vriendelijke groet,

VBS