VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
07.04.2023 11:36 Leeftijd: 1 year
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 957: wijziging nomenclatuur chronische vermoeidheid en fibromyalgie

verstuurd naar de leden van de beroepsverenigingen van neurologie, interne geneeskunde, fysische geneeskunde en reumatologie op 04.04.2023


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad van 23.03.23 is een koninklijk besluit van 09.02.23 verschenen dat wijzigingen aanbrengt in art. 7 van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen.

In § 14, 5°, B, e) "Chronischevermoeidheidssyndroom" en in § 14, 5°, B, f) "Fibromyalgiesyndroom" wordt het volgende bepaald:

"[...] Het initiële voorschrift met vermelding van de diagnose moet worden opgemaakt door een arts-specialist in de reumatologie, in de fysische geneeskunde en revalidatie, in de neurologie of in de inwendige geneeskunde, na klinisch onderzoek en overeenkomstig de meest recente criteria die op internationaal niveau van toepassing zijn.
Voor het einde van het eerste jaar dat volgt op het jaar waarin de eerste verstrekking van de behandeling heeft plaatsgehad, zal voornoemde arts-specialist de evolutie van de symptomen van de patiënt opnieuw beoordelen, teneinde te bevestigen dat het noodzakelijk is dat de behandeling wordt voortgezet in het kader van § 14. Deze bevestiging, getekend door de arts-specialist, moet voorkomen in het individuele kinesitherapiedossier."

Klik hier om dit KB te raadplegen

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2023.

Met vriendelijke groeten,

VBS