VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
23.02.2023 09:43 Leeftijd: 1 year
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 953 : het jaarverslag VBS 2022 is online

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 14.02.2023


Geacht Lid,

Het VBS is verheugd u zijn jaarverslag over het jaar 2022 te kunnen voorstellen.

Met dit jaarverslag kunnen wij ons profileren als de grootste representatieve organisatie van artsen-specialisten in België.

In dit verslag geven we een overzicht van onze verwezenlijkingen van het voorbije jaar. We hebben echter ook thematische reviews en analyses opgenomen die relevant zijn voor artsen-specialisten, zoals de hervorming van de nomenclatuur en de financiering van de ziekenhuizen. Tot slot lichten wij ons standpunt toe over het portfolio, het elektronisch patiëntendossier en het wetsvoorstel m.b.t. endometriose.

Als verbond van beroepsverenigingen hangt onze slagkracht in belangrijke mate af van de steun van onze leden. Wij maken dan ook graag van de gelegenheid gebruik om u uitdrukkelijk te danken voor uw lidmaatschap!

Klik hier voor het VBS-jaarverslag 2022 (PDF/4,5 MB)

Met vriendelijke groet,

Dr. Donald Claeys                                      Dr. Jean-Luc Demeere
Secretaris-generaal                                    Voorzitter