VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
17.01.2023 11:59 Leeftijd: 1 year
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 951: pediatrisch onderzoek in het kader van een eetstoornis

verstuurd naar de leden van de beroepsverenigingen van kindergeneeskunde en psychiatrie op 17.01.2023


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat met ingang van 1 februari 2023 een nieuwe verstrekking invoert in artikel 25, § 1, van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen (toezichtshonoraria).

De volgende verstrekking en toepassingsregel worden na de verstrekking 596540 en haar toepassingsregel ingevoegd:

"596724
Honorarium voor het pediatrisch onderzoek, uitgevoerd bij een opgenomen rechthebbende, jonger dan 18 jaar, gehospitaliseerd in een dienst K in het kader van een eetstoornis, met een maximale frequentie van twee keren per week, door een arts-specialist in de kindergeneeskunde op voorschrift van een arts-specialist in de psychiatrie die het toezicht uitoefent, met schriftelijk verslag in het medisch dossier …... C 53
De verstrekking 596724 mag niet gecumuleerd worden door de arts-specialist in de kindergeneeskunde of door de arts-specialist in de psychiatrie met de verstrekkingen 599082, 596525 en 596540 tijdens dezelfde opnameperiode.".

Klik hier om dit KB te raadplegen

Met vriendelijke groet,

VBS