VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
03.08.2022 10:12 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 936: KB inzake ‘standstill’ ereloonsupplementen en afdrachten

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 03.08.2022


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit gepubliceerd waarbij de collectieve overeenkomst gesloten op 12.05.2022 binnen de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen (NPCAZ) over het stabiliseren van de honorariumsupplementen en afdrachten verbindend wordt verklaard.

Deze overeenkomst houdt in dat de maximumtarieven van de ereloonsupplementen bedoeld in artikel 152 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen tot en met 30 april 2023 niet hoger mogen liggen dan de maximumtarieven vervat in de algemene regeling van het ziekenhuis op het ogenblik van het afsluiten van deze collectieve overeenkomst.

Schriftelijke afspraken die over de tarieven werden gemaakt waarvan kan worden aangetoond dat hierover voor 28 januari 2022 onderhandeld werd tussen de medische raad en de beheerder van het ziekenhuis kunnen wel nog na het afsluiten van deze collectieve overeenkomst in de algemene regeling worden opgenomen.

Daarnaast kunnen de overeenkomsten m.b.t. de inhoudingen, bedoeld in artikel 155 § 3 en § 4 van voornoemde wet van 10 juli 2008, tot en met 30 april 2023 evenmin worden gewijzigd.

De NPCAZ kan deze overeenkomst verlengen tot 31 december 2023 na evaluatie.

De intentie tot deze ‘standstill’ in honorariumsupplementen en afdrachten was opgenomen in het Regeerakkoord van 30 september 2020.

Klik hier om dit koninklijk besluit te raadplegen

Met vriendelijke groet,

VBS