VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
29.06.2022 11:06 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 930: nomenclatuurwijzigingen art. 5 & 6 vanaf 1 juli

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van de geneesheren-specialisten in de Stomatologie, Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, op 27.06.2022


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad van 24.06.2022 is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in art. 5 en 6 van de nomenclatuur. Deze wijzigingen treden in werking op 1 juli.
Om u een beter beeld te geven waar er precies aanpassingen zijn doorgevoerd heeft uw beroepsvereniging een officieuze coördinatie gemaakt van de artikelen 5 en 6.

Via onderstaande hyperlinks vindt u:

In deze laatste twee documenten zijn de wijzigingen, aangebracht door een KB van 10.04.2022 (BS 25.05.2022), dat ook in werking treedt op 01.07.2022, reeds aangebracht (niet zichtbaar).

Met vriendelijke groet,

VBS