VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
29.03.2022 07:27 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 925: nomenclatuurwijzigingen patiënten in een bed intensieve behandeling

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging der geneesheren-specialisten in de Psychiatrie op 29.03.22


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit dat wijzigingen aanbrengt in art. 25 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (Toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden).

Tussen de verstrekkingen 597601 en 598706 worden de volgende verstrekkingen en toepassingsregels ingevoegd:

597402
Honorarium voor het multidisciplinaire overleg op de verpleegafdeling onder leiding van de arts-specialist in de psychiatrie voor een volwassene opgenomen in een bed "intensieve behandeling" (IB), met verslag . . . . . C 75
597424
Honorarium voor het multidisciplinaire overleg op de verpleegafdeling onder leiding van de geaccrediteerde arts-specialist in de psychiatrie voor een volwassene opgenomen in een bed "intensieve behandeling" (IB), met verslag . . . . . C 75 + Q 30
De verstrekkingen 597402 of 597424 mogen éénmaal per vijftien dagen, gedurende de eerste maand van de opname in een bed "intensieve behandeling" (IB), worden aangerekend en vervolgens éénmaal per maand.
Aan het multidisciplinaire overleg met rangnummers 597402 en 597424 dient, buiten de arts-specialist in de psychiatrie en de verpleegkundige, minstens een medewerker met een van de volgende bekwamingen deel te nemen: psycholoog, maatschappelijk assistent, sociaal verpleegkundige, ergotherapeut of kinesitherapeut.
Een verslag van dit overleg met vermelding van de deelnemers maakt deel uit van het patiëntendossier. De resultaten van dit overleg worden eveneens besproken met de patiënt of zijn vertegenwoordiger(s).
De honoraria voor de verstrekkingen 597402 of 597424 mogen worden gecumuleerd met de honoraria voor toezicht.

In de omschrijving van de verstrekkingen 597726 en 597741 worden patiënten opgenomen in een bed "intensieve behandeling" (IB) toegevoegd.

Klik hier om dit koninklijk besluit te raadplegen

Deze wijzigingen treden in werking op 1 mei 2022.

Met vriendelijke groet,

VBS