VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
10.03.2022 07:03 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 919: solidariteit met de Oekraïense vluchtelingen

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 08.03.2022


Beste Dokter,

België zal een asielland zijn voor vele Oekraïners. De versnelde procedure om hen een wettelijke status te geven, geeft hen recht op toegang tot gezondheidszorg. In afwachting daarvan is het echter mogelijk dat zorgbehoevende Oekraïners nog worden beschouwd als “mensen zonder papieren”.

In Frankrijk vraagt de confederatie van artsenvakbonden (CSMF), die zowel ziekenhuisartsen als vrijgevestigde artsen onder haar leden telt, de artsen om kosteloos zorg te verstrekken aan deze vluchtelingen, die geen recht hebben op terugbetaling. Wij doen hierbij ook een oproep om dit principe te volgen en geen honorarium te vragen.

De Oekraïense ambassade heeft op haar Facebook-pagina (https://www.facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium) vrij uitgebreide lijsten geplaatst van geneesmiddelen en medisch materiaal waar behoefte aan is. Het verdient aanbeveling samen te werken met de ambassade of organisaties die voor de levering van medicatie en gezondheidsproducten aan Oekraïne kunnen instaan. Het Internationale Rode Kruis kan gecontacteerd worden via het Rode Kruis-Vlaanderen en het Croix-Rouge de Belgique. Tevens kan contact worden opgenomen met NGO's zoals Artsen zonder Grenzen en andere. Het is mogelijk dat de indringer de status van andere hulporganisaties dan het Internationale Rode Kruis niet erkent. Ook Unicef organiseert acties ten bate van Oekraïne.

Het VBS kan zich ertoe verbinden als schakel te fungeren tussen het Rode Kruis en de artsen om informatie en pakketten in te zamelen. De pakketten kunnen rechtstreeks worden afgegeven in Paleis 11 aan de Heizel. Er wordt gevraagd niets meer naar de Oekraïense ambassade te brengen.

Het VBS is solidair met de Oekraïense bevolking. Wij kunnen niet onverschillig blijven tegenover dit humanitaire drama. Wij vragen u om gevluchte burgers en gewonde en getraumatiseerde militairen in dit conflict bij te staan. Wij staan open voor elk voorstel en elke actie in die zin.

VBS