VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
08.03.2022 12:24 Leeftijd: 2 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 917: nieuwe verstrekkingen fysische geneeskunde en revalidatie

verstuurd naar de leden van de Belgische vereniging van geneesheren-specialisten in Fysische Geneeskunde en Readaptatie op 02.03.2022


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in de nomenclatuur van de artsen-specialisten in de fysische geneeskunde en de revalidatie.

In art. 2 van de nomenclatuur (Raadplegingen, bezoeken en adviezen...) worden een nieuwe verstrekking (103493-103504) en toepassingsregels ingevoegd, waarbij de ‘multidisciplinaire fysiotherapeutische evaluatie door de arts-specialist in de fysische geneeskunde en de revalidatie bij een rechthebbende met een recente dwarslaesie’ wordt gehonoreerd.

In art. 22, II, b), (Revalidatiebehandelingen) wordt een nieuwe verstrekking (557793-557804) toegevoegd: Bijkomend honorarium voor de verstrekking 558832-558843 (K 10). Deze verstrekking mag enkel aangerekend worden voor patiënten met een aandoening aangegeven met de codes 101 A, 102 A of 103 A opgenomen in de limitatieve lijst van aandoeningen voor pluridisciplinaire revalidatie, bedoeld in artikel 23, § 11.

Klik hier om dit koninklijk besluit te raadplegen

Deze wijzigingen treden in werking op 1 april 2022.

Met vriendelijke groet,

VBS